Digitalisering som drivkraft i det grønne skiftet

Få spørsmål er viktigere i vår tid enn hvordan klimaavtrykket vi mennesker setter på jorden vår skal bli mindre. Teknologi har vært sentralt i reduksjonen av forurensende utslipp helt siden den industrielle revolusjonen startet for over 200 år siden.

Det store potensialet i digitalisering kommer av at digitale løsninger kan bidra til grønn utvikling på flere måter. Først og fremst kan digital teknologi bidra til at vi forbruker færre ressurser, og dermed tærer mindre på naturen og påvirker klimaet mindre. Dernest så kan digitale løsninger bidra til at det blir lettere for oss å velge grønne løsninger i hverdagen. Sist, men ikke minst, så kan digitalisering bidra til å utvikle mer miljøvennlige prosesser og erstatte forurensende produkter og tjenester med grønnere alternativer.

Redusere forbruk

Skulle du ha et møte med kollegaer fra en annen by før 2020, så var sannsynligheten stor for at du måtte reise til dem eller de måtte reise til deg. Slik er det ikke lenger. Etter at pandemien tvang oss til å holde oss hjemme, har «et møte» blitt synonymt med et digitalt møte på Teams, Zoom eller en annen tilsvarende plattform. Det å reise til et fysisk møte har blitt like uvanlig som digitale møter var før pandemien. Den reduserte reisevirksomheten synes på statistikkene over utslipp av klimaødeleggende gasser.

Volvo Construction Equipment har bidratt til store reduksjoner av utslipp fra bygging av veiprosjekter med sin app Efficient Load Out. Ved å koble sammen de ulike aktørene på en byggeplass og utnytte tilgjengelige data om lastebilene og maskinene som er i bruk, sørger appen for å optimalisere fyllingsgraden på hver enkelt lastebil. Entreprenøren NCC reduserte antall lastebilturer med 1600 i løpet av et år på et veiprosjekt ved å bruke appen. Det reduserte utslippene av CO₂ med 85 tonn, og ga en økonomisk besparelse på nesten 15 millioner kroner.

Digitalisering kan redusere ressursforbruk på mange andre måter. Stadig flere bedrifter innfører digital styring av lys, varme og ventilasjon i sine kontorbygg for å redusere forbruket av energi, og sensorer sørger for å redusere vannforbruk i landbruket og industrien.

Velg grønne løsninger

Kildesortert avfall på en Nortekk-byggeplass

Når taktekkerne i Nortekk kaster avfall på byggeplassene de jobber, er det bare unntaksvis at noe havner i containeren med restavfall. Ved å rette søkelys på sorteringsgraden i hvert enkelt prosjekt, har selskapet økt sorteringsgraden fra under 60% i 2019 til nesten 90% i 2021. For å motivere de ansatte til å kildesortere mer, har selskapet begynt å synliggjøre sorteringsgraden for avfall i hvert enkelt prosjekt på bedriftens intranett. Det har ført til at det har gått sport blant de ansatte i å sortere mest mulig. For Nortekk er dette god butikk, siden usortert avfall koster mye mer å bli kvitt enn kildesortert avfall.

Ved å bruke digitale løsninger kan bedrifter påvirke de ansatte til å ta mer klima- og miljøvennlige valg. Ofte er det ikke mer som skal til enn en påminnelse eller å gjøre det riktige valget litt enklere. Opplæring spiller også en viktig rolle, og digitale kurs kan gjøre det enklere for ansatte å tilegne seg viktig kompetanse, som igjen kan bidra til at de tar bedre valg i arbeidshverdagen.

Mer miljøvennlige prosesser, produkter og tjenester

I 2016 var det å kjøpe brukte klær for spesielt interesserte. Selv om det i noen miljøer var hipt å kjøpe brukte klær på Fretex, så foretrakk de aller fleste å kjøpe klærne sine nye. Da de unge gründerne Eirik Frøyland Rime og Axel Franck Næss lanserte appen Tise endret dette seg. I dag har Tise 270.000 brukere i Norge som kjøper og selger brukte klær, og det er like vanlig å kjøpe brukte klær som å kjøpe nye. Denne trenden har også bidratt til at mange har blitt mer bevisste på å kjøpe mer holdbare klær. Klær er ikke lenger bare en forbruksvare som kastes etter en liten stund, men et produkt som skal gjenbrukes av flere.

Digitalisering gjør det grønne skiftet lønnsomt

Gode digitale løsninger gjør at det er lønnsomt for bedrifter å velge grønne løsninger. Endringer som sparer miljøet og klimaet har ofte den sideeffekten at de også gir direkte eller indirekte reduksjoner i kostnader. Denne vinn-vinn-effekten er i stor grad et resultat av digitalisering har blitt en så viktig faktor i det grønne skiftet.

Et annet viktig element er også at dagens unge er mer bevisste på sine egne valg, enn tidligere generasjoner. At en virksomhet tar grønne valg, er opptatt av et godt arbeidsmiljø og har et godt omdømme er viktig for de som ønsker å tiltrekke seg de største talentene.

Å bruke digitalisering til å gjøre virksomheten din mer miljø- og klimavennlig er derfor en lønnsom investering på flere måter.

You may also like...

1 Response

  1. 17. mars 2022

    […] har annonsert for min egen bloggpost «Digitalisering som drivkraft i det grønne skiftet». Selv om jeg ikke selger noe der, så regner jeg med at det er et tema som er aktuelt for mange. […]

Skriv en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.