Digitalisering er for alle

Det er mange myter om digitalisering. Flere av dem handler om at digitalisering bare er for store, digitale virksomheter med romslige budsjetter. Det er ikke bare feil, det er det motsatte av virkeligheten. Digitalisering er for alle. Små og mellomstore bedrifter og organisasjoner som ikke er digitale i utgangspunktet vil i mange tilfeller ha enda mer nytte av digitalisering enn de store og digitale.

En digital løsning kan ikke erstatte rørleggeren når et vannrør lekker, men digitalisering kan bidra til at rørleggeren kan fikse flere rør. Foto: Mika Baumeister

En digital løsning kan ikke erstatte rørleggeren når et vannrør lekker, men digitalisering kan bidra til at rørleggeren kan fikse flere rør, levere tjenester av høyere kvalitet og gi mer fornøyde kunder. Ved å digitalisere deler av prosessene sine kan rørleggeren bruke mer tid på kjernevirksomheten sin – installere og reparere rør.

Myten om at digitalisering er dyrt og komplisert er også feil. Vi hører ofte om store, komplekse digitaliseringsprosjekter i media og på konferanser, men de fleste digitaliseringsprosjektene er mye mindre og enklere. Å digitalisere virksomheten i små steg gir faktisk bedre resultater i mange tilfeller. Ved å gjennomføre digitaliseringen stegvis blir hvert delprosjekt enklere å gjennomføre, koster mindre og leverer verdi til virksomheten på kortere tid. I enkelte tilfeller koster ikke digitalisering noen ting. Ved å endre måten vi bruker eksisterende løsninger på, kan vi ofte hente digitaliseringsgevinster uten å investere en krone.

Ikke bare for digitale bedrifter

En del ledere tror at virksomheten deres ikke egner seg for digitalisering fordi den ikke bruker digitale løsninger i dag. For mange håndverks-, industri- og produksjonsbedrifter er prosessene og aktivitetene manuelle eller mekaniske. Det nærmeste man kommer digitale løsninger er maskiner med automatikk, og at regnskap og lønn føres i digitale systemer.

Det kan virke selvmotsigende, men det er ofte disse bedriftene som har størst nytte av digitalisering. Selv om mange aktiviteter ikke lar seg digitalisere, så er det ofte stort potensial for å gjøre samspillet mellom de ulike aktivitetene bedre ved hjelp av digitalisering. Bedre arbeidsflyt, kommunikasjon og informasjonsflyt kan øke verdiskapingen i prosessene selv om manuelle og mekaniske aktiviteter fortsetter å være manuelle og mekaniske.

Ikke bare for store bedrifter

Verdien av digitalisering er ikke avhengig av størrelsen på virksomheten. Små og mellomstore bedrifter kan ha like stor eller større nytte av digitalisering enn store virksomheter. Det er hvordan du utnytter digitale løsninger som er avgjørende, ikke størrelsen på virksomheten din. Alle virksomheter har en forretningsmodell og flere arbeidsprosesser, uansett hvor stor eller liten den er. Hensikten med digitalisering er å forbedre forretningsmodellen og prosessene. Selv en enmannsbedrift vil ha nytte av å jobbe smartere, og digitalisering handler først og fremst om å jobbe smartere.

Det er flere grunner til at små og mellomstore virksomheter ofte har større nytte av digitalisering enn store. I små og mellomstore bedrifter er det færre involverte, prosessene er gjerne mer oversiktlige og gevinster kan hentes ut fortere. Ved å gjennomføre digitaliseringen stegvis vil du holde prosjektene små og effektive. Da blir kostnadene lavere, risikoen mindre og du vil merke effekten av digitaliseringen fortere.

Digitalisering krever ikke at du har digital kompetanse

Metodikk for digitalisering

Det kanskje største hinderet for å starte digitalisering i mange bedrifter er at ledelsen ikke har digital kompetanse. Det er helt naturlig at en leder som ikke har digital kompetanse er skeptisk til eller usikker på nytten av digitalisering i egen bedrift. Det er imidlertid ingen grunn til at manglende digital kompetanse skal være et hinder for digitalisering. Kunnskap om din egen virksomhet er mye viktigere enn digital kompetanse i en digitaliseringsprosess.

Digital kompetanse er tilgjengelig hos en rekke eksterne aktører. Akkurat som at dine ansatte har fagkompetanse som dine kunder kan kjøpe, så finnes det en lang rekke bedrifter som kan levere den digitale kompetansen du trenger. De kan hjelpe deg gjennom alle faser av digitalisering, fra kartlegging til planlegging og prioritering til implementering og oppfølging. Den viktigste kompetanse du trenger i et digitaliseringsprosjekt kan du imidlertid ikke kjøpe. Det er kunnskapen om din egen virksomhet. Din egen forretningsmodell og prosesser er det du og dine ansatte som vet mest om, og den kompetansen er avgjørende for at et digitaliseringsprosjekt skal bli vellykket.

I tillegg til kunnskap om din egen virksomhet og digital kompetanse, er det en brikke til som må på plass før du kan digitalisere: En metodikk. En metodikk gir deg en veibeskrivelse gjennom digitaliseringen. En god metodikk hjelper deg med å velge hvor i virksomheten du bør sterte digitaliseringen, hvordan du gjennomfører de enkelte prosjektene og hvordan du måler effekten. En metodikk bør også beskrive hvilke roller som må fylles, hvilke oppgaver som skal gjøres og hvilken kompetanse som er nødvendig i hvert steg av prosjektet.

Dette er et utdrag av artikkelen «Digitalisering er for alle». Du kan lese hele artikkelen gratis på ReadCred.com.

Bilde: Scott Graham

You may also like...

Skriv en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.