Facebook pagereport 2017

SoMeStatus pagereport 2017 gir deg en oversikt over effekten din Facebook-side hadde i 2017. Du får vite hva som fungerte bra, og hvor du har potensiale for forbedring. Rapporten sammenligner også dine resultater med andre tilsvarende sider og snittet av alle analyserte sider.

Du kan analysere siden din her. Analysen er gratis.

Her er forklaring på hva tallene og grafene i rapporten betyr, og hvordan du kan bruke dem til å forbedre effekten du får fra Facebooksiden din.

Rekkevidde (Reach)

Fargen på boksene indikerer hvor bra rekkevidde postene dine har.

De tre boksene øverst i rapporten gir en oversikt over hvor mange mennesker Facebookpostene dine når i gjennomsnitt.

Organisk rekkevidde (organic reach)

Organisk rekkevidde er de menneskene som ser postene dine fordi de liker siden din eller ser posten direkte på siden. SoMeStatus rapporterer organisk rekkevidde som en andel av det antalle mennesker som liker siden din. Det gjør den organiske rekkevidden sammenlignbar mellom sider av ulik størrelse.

Det er mulig å ha en organisk rekkevidde på over 100%, siden mennesker som ikke liker siden din, men som likevel ser posten direkte på siden, også telles som organisk rekkevidde.

Måten Facebooks algoritme fungerer på gjør at organisk rekkevidde er et bra mål på kvaliteten på innholdet du deler. En høy organisk rekkevidde betyr at følgerne dine liker innholdet. En lav organisk rekkevidde betyr at de ignorerer det.

Boksen med organisk rekkevidde endrer farge avhengig av hvor bra organisk rekkevidde siden din har. En grønn boks betyr at du har høy organisk rekkevidde (> 30%), gul boks betyr at den organiske rekkevidden er middels (15% til 30%) og en rød boks betyr at den organiske rekkevidden er lav (< 15%).

Viral rekkevidde (viral reach)

Viral rekkevidde er de menneskene som ser postene dine fordi andre har engasjert seg i dem (likt, delt, kommentert osv.). SoMeStatus rapporterer viral rekkevidde som en andel av det antallet mennesker som liker siden din.

Den virale rekkevidden sier noe om hvor engasjerende innholdet ditt er. Høy viral rekkevidde kombinert med høy organisk rekkevidde er bra. Det betyr at innholdet du poster både er engasjerende og relevant for målgruppen din.

Høy viral rekkevidde og lav organisk rekkevidde betyr at innholdet er engasjerende, men ikke interessant for målgruppen din.

Et eksempel på dette er morsomme kattevideoer. De gir ofte en høy viral rekkevidde, men med mindre du er i kattebransjen så er denne virale rekkevidden verdiløs for virksomheten din.

Boksen med viral rekkevidde endrer farge avhengig av hvor bra viral rekkevidde siden din har. En grønn boks betyr at du har høy viral rekkevidde (> 100%), gul boks betyr at den virale rekkevidden er middels (20% til 100%) og en rød boks betyr at den virale rekkevidden er lav (< 20%).

En kommentar om Facebook Innsikt

Tallet Facebook Innsikt rapporterer som «organisk rekkevidde» er egentlig summen av organisk og viral rekkevidde. Fordi de to typene rekkevidde har veldig ulik betydning er det imidlertid viktig å måle dem hver for seg.

Postrekkevidde (postreach)

Postrekkevidde er det antallet mennesker som postene dine når i gjennomsnitt.

Postrekkevidde er et av de viktigste tallene å måle på Facebooksiden din. Det forteller hvor mange mennesker som faktisk får innholdet ditt i nyhetsstrømmen sin.

En kommentar om promoterte poster

Organisk-, viral-, og postrekkevidde inkluderer ikke poster som er promotert (betalt for). Promoterte poster får kunstig høy rekkevidde, og ville dermed gjort analysen av rekkevidde mindre nøyaktig.

Promoterte poster er imidlertid inkludert i andre deler av analysen, der promotering ikke påvirker nøyaktigheten i resultatene (posttype, engasjement, klikkrate, videovisninger osv.).

Postrekkevidde i forhold til likes (Postreach vs. pagelikes)

Selv om antallet likes på siden har økt kraftig i løpet av året, er antallet som faktisk ser postene halvert.

Denne grafen sammenligner antallet mennesker som har likt siden med antallet som faktisk ser postene dine.

Likes på siden har vært et av de mest brukte kriteriene for å måle Facebooksider siden den første siden ble lansert i 2007. Dessverre så sier antallet likes på siden ingenting om hvor mange som faktisk ser postene dine. En person som likte siden din i 2012, men har ignorert deg etterpå, vil ikke se noen av postene dine i nyhetsstrømmen sin.

Postrekkevidde, derimot, måler nøyaktig hvor mange mennesker som får postene dine i nyhetsstrømmen sin. Ved å sammenligne postrekkevidden med antallet som liker siden vil du se hvordan kvaliteten på innholdet ditt utvikler seg over tid.

Hvis postrekkevidden øker mer en antallet som liker siden betyr det at du holder dine eksisterende følgere engasjert samtidig som du tiltrekker deg nye følgere. Du deler innhold av høy kvalitet.

Hvis postrekkevidden øker mindre enn antallet som liker siden betyr det at du tiltrekker deg nye følgere, men at du ikke klarer å holde dem engasjert i innholdet ditt over tid.

Hvis postrekkevidden går nedover betyr det at hverken dine eksisterende følgere eller dine nye følgere synes innholdet ditt er interessant. Du bør endre innholdsstrategi!

Posttyper (Post types)

Se hvor bra effekt de ulike posttypene dine har hatt.

Tabellen med innholdstyper viser hvor mange poster du har delt av hver type. Tabellen viser også hvilken organisk- og viral rekkevidde hver posttype har hatt.

Analysen av posttypene ignorerer poster med 0 rekkevidde. Dette påvirker spesielt arrangementsposter fordi Facebook endret rapporteringen av rekkevidde på arrangementer i løpet av 2017. Hvis SoMeStatus viser færre arrangementer enn du forventer, er dette sannsynligvis grunnen.

Tabellen viser også rekkevidden for andre sider i samme bransje som din og snittet av alle sider som er analysert.

Hvis du ikke har lagt inn en bransje for siden din i SoMeStatus vil bransjekolonnene være tomme.

Kakediagrammet viser fordelingen av de ulike posttypene.

Det er anbefalt å ha en betydelig andel av alle de tre viktigste posttypene (link, bilde og video) for å nå ut til flest mulig av følgerne dine.

Postene dine med størst postrekkevidde (Your top reaching posts)

En liste med de tre postene dine som nådde ut til flest mennesker i 2017. Promoterte poster er ikke inkludert.

Postene dine med høyest organisk rekkevidde (Your top organic posts)

En liste med de tre postene dine som hadde høyest organisk rekkevidde i 2017.

Engasjement pr. post (Engagement pr. post)

Se hvor mye engasjement postene dine genererer.

Antallet likes, kommentarer og delinger hver av postene dine får i gjennomsnitt.

Engasjement pr. 1000 visninger (Engagement pr. 1000 views)

Denne tabellen vises bare hvis du har lisens på SoMeStatus Plus for siden din.

Sammenlign engasjementet på dine poster med andre sider.

Tabellen sammenligner engasjementet på postene dine med andre sider i samme bransje og snittet av alle analyserte sider. Den viser gjennomsnittlig antall likes, kommentarer og delinger pr. 1000 visninger.

Hvis du ikke har lagt inn en bransje for siden din i SoMeStatus vil bransjekolonnene være tomme.

Poster med lenker (Posts with links)

Denne seksjonen vises bare hvis du har lisens på SoMeStatus Plus for siden din.

Se hvor effektive postene dine med lenker er

Denne delen av rapporten analyserer alle poster med lenke til en webside. I tillegg til ordinære lenkeposter kan du også ha bilde- og videoposter med lenke i teksten.

Analysen ignorerer poster med veldig få lenkeklikk (< 5). Det er gjort for å korrigere unøyaktigheter i tallene Facebooks rapporterer (Facebook rapporterer av og til enkeltklikk på poster som ikke har en lenke i teksten).

Poster med lenker (Posts with links) er det totale antallet poster med lenker som du har delt i 2017.

Totalt antall lenkeklikk (Total link clicks) er det totale antallet lenkeklikk du har fått på postene dine i 2017

Klikk per post (Clicks per post) er det gjennomsnittlige antallet klikk du har fått på hver post med lenker i 2017

Klikkrate (Click rate) er andelen av de som ser posten din, som klikker på lenken. Klikkrate er et bra kriterium for å måle hvor effektive postene dine er til å drive trafikk til websider.

Hvis du har lagt inn en bransje for siden din i SoMeStatus vil klikkraten din bli sammenlignet med klikkraten til andre sider i samme bransje.

Grafen viser hvordan klikkraten din har utviklet seg over tid.

Diagrammet viser hvordan klikkraten din har utviklet seg gjennom året, både totalt og for hver enkelt posttype. Den grå linjen viser gjennomsnittlig klikkrate for alle poster med lenke. Den blå, røde og grønne linjen viser gjennomsnittlig klikkrate for henholdsvis lenke-, bilde- og videoposter med lenke.

Videoposter (Videoposts)

Denne seksjonen vises bare hvis du har lisens på SoMeStatus Plus for siden din.

Se hvor bra effekt videopostene dine har hatt.

Denne delen av rapporten analyserer videopostene dine. Hvis du har lagt inn en bransje for siden din i SoMeStatus vil noen av tallene sammenlignes med andre sider i samme bransje.

Videolengde (Length of video) er gjennomsnittlig lengde på videoene dine i sekunder.

Visninger pr. video (Views per video) er gjennomsnittlig antall ganger hver video blir vist. Vær oppmerksom på at Facebook teller en «visning» etter kun 3 sekunder, så en «visning» betyr ikke nødvendigvis at brukeren har sett hele videoen din.

Fullførte videovisninger (Completed views) er andelen av visningene som har sett hele videoen. Dette er menneskene som har sett videoene dine helt til slutten. Dette tallet («completion rate») kan brukes som et mål på kvaliteten på videoene dine. Vær oppmerksom på at lange videoer vanligvis har en lavere andel fullførte visninger enn korte videoer.

Visninger med lyd (Views with sound) er andelen av visningene som har hatt lyden på. Vær oppmerksom på at Facebook har begynt å vise video med lyd som standard i enkelte tilfeller, så en økning i dette tallet kan forventes.

Diagrammet viser hvordan videovisningene har utviklet seg gjennom året.

Diagrammet viser hvordan andelen fullførte visninger og visninger med lyd har utviklet seg gjennom året.

En kommentar om videoer fra YouTube og andre eksterne kilder

Hvis du poster en lenke til en video på YouTube eller andre kilder utenfor Facebook-plattformen vil posten rapporteres som en videopost. Det vil imidlertid ikke bli rapportert informasjon om visninger og lignende. I SoMeStatus blir videoposter fra eksterne kilder rapportert som videoposter i analysen av posttyper, men ignorert i analysen av videopostene.

Du kan analysere siden din her. Analysen er gratis.

 

You may also like...

Skriv en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.