Facebook-effekt 2017

Hvordan brukte norske virksomheter Facebook i første halvår av 2017, og hvilken effekt fikk de ut av det?

Jeg har analysert 223.760 Facebookposter fra norske bedrifter i første halvår av 2017. Postene er fra en rekke ulike virksomheter i en rekke ulike bransjer.

Rapporten gir deg blant annet svar på:

  • Hvilke typer poster ble delt?
  • Hvordan var utviklingen gjennom perioden?
  • Hvor mange ser egentlig det som postes?
  • Hvor mange klikker egentlig på lenkene?
  • Hvor mange ser egentlig på videoene?
  • Hvordan påvirker engasjement effekten av Facebookposter?
  • Hvilke bransjer fikk bra effekt, og hvilke fikk dårlig effekt av Facebook i første halvår av 2017?
  • Hvordan har utviklingen vært siden 2016?

Hvis du vil analysere hvilken effekt din Facebookside har, så kan du gjøre det her.

Rapporten er gratis. Registrer epost-adressen din nedenfor, så sender jeg deg rapporten Facebook-effekt 1H 2017.

 


Rapport for enkeltsider

Du kan bestille analyse av en enkelt Facebookside. Analysen tar for seg de samme temaene som den generelle rapporten, men tar for seg den enkelte side. Analysen vil også sammenligne sidens resultater med den aktuelle bransjen og resultatene i den generelle rapporten. Kontakt meg på sl@areca.no for å bestille analysen.


Bransjerapporter

Bransjerapportene inneholder en detaljert analyse av hvilken effekt den enkelte bransje har hatt på Facebook i første halvår av 2017. Strukturen er den samme som i hovedrapporten.

Hver rapport koster kr. 990,- inkl. MVA. Savner du en bransje? Send en epost til sl@areca.no

Mediebransjen

Mediebedrifter av alle slag, inkluderer nett, papir, TV, radio m/m.

Kommunikasjonsbransjen

Kommunikasjonsbyråer, PR-byråer, reklamebyråer og andre relaterte virksomheter.

Bokbransjen

Forlag, bokhandlere og andre relaterte virksomheter.

Bank/finans

Banker, forsikringsselskap og andre relevante virksomheter.

Kommuner

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale etater.

Andre bransjer:

Vi lager rapporter for en rekke bransjer. Registrer deg nedenfor, så sender vi deg en melding når bransjerapporten du er interessert i er tilgjengelig.